skip to Main Content

De Stichting BEZT (Belangengroep Erfelijke Zeldzame Tumoren) is een samenwerkingsverband van 4 patiëntenverenigingen met zeldzame erfelijke aandoeningen.

De Stichting is in 2017 opgericht met als doel om samen te werken waar dit zinvol is. Dit zonder de specifieke aandacht voor de onderliggende aandoeningen te verliezen.

Gezamenlijk zijn de verenigingen als Stichting BEZT aangesloten bij de NFK.

Voor meer informatie over de verenigingen:

Back To Top